• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2،4-دینیتروکلروبنزن

    2،4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) یک ترکیب آلی با فرمول (O2N) 2C6H3Cl است. این ماده جامد زرد رنگی است که در حلالهای آلی محلول است. این ماده واسطه مهمی برای تولید صنعتی سایر ترکیبات است.