• Sulphur Black BR

    Sulphur Black BR

    رنگ سیاه یکی از بالاترین سایه های رنگ شده روی پنبه و مواد نساجی مصنوعی است که تقاضای زیادی برای پوشیدن لباس های گاه به گاه (جین و لباس) دارد. در میان تمام گروه های مواد رنگی ، سولفور سیاه یک رنگ مهم برای رنگ آمیزی سلولزی ها است که تقریباً صد سال از آن می گذرد.

    خواص پایداری خوب ، مقرون به صرفه بودن و سهولت کاربرد در شرایط مختلف پردازش ، اگزوز ، نیمه مداوم و مداوم ، آن را به یکی از محبوب ترین مواد رنگزا تبدیل می کند. بعلاوه ، انتخاب گسترده ای از اشکال مختلف معمولی ، لوکو و فرم محلول عامل اصلی در ایجاد مداوم و تقاضای روزافزون این دسته از مواد رنگزا است.